top of page

TÜRK DÜNYASI PARLAMENTERLER DERNEĞİ KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİNE BAŞLIYOR!

HİTABET.jpg

TDPD, İnsan, Siyaset ve Toplum Mühendisliği alan “Nitelikli kişi” yaratma düşüncesi ile üyelerinden başlamak üzere, kendini yetiştirmek, geliştirmek, yönetme ve liderlik becerilerini geliştirmek isteyen tüm insanlarımıza  fırsat veren bir anlayışın ürünüdür.

Güzel ve Etkili konuşmanın başlangıcı her dil de olduğu gibi Diksiyon eğitimidir. Dünyanın en güzel dili olan Türkçe’miz için de bu böyledir.

Madem Türkiye de yaşıyoruz ve Türkçe konuşuyoruz neden bu harika dili daha güzel konuşmayalım, neden bizi dinleyenlere bu zevki yaşatmayalım.

Neden yöneten değil de yönetilen olalım.  Evet, artık kendimizi geleceğe hazırlayalım. Şunu da belirteyim ki, geleceği kazanmanın yolu geleceğe şimdiden hazırlanmaktan geçer.

Ey güzel ve duyarlı insanlar, gelin geleceğinizi birlikte planlayalım. Çok değerli TRT spikerlerinin verdiği bu eğitim fırsatından yararlanın.

Çünkü, insan doğduğu günden ölünceye kadar ihtiyaçlarını temin etmek için kişilerle konuşmak ve iletişim kurmak suretiyle kendini ifade etmek durumundadır.

Kişi ne kadar bilgili ve becerikli olursa olsun birikimlerini doğru ve inandırıcı bir konuşmayla karşısındakilere aktaramıyor ise hiçbir fayda sağlamayacaktır.

İşte TDPD olarak düzenlediğimiz Etkili Konuşma ve Diksiyon eğitiminde katılımcıların; topluluğa karşı konuşurken Türkçeyi doğru, düzgün  ve etkili kullanabilmelerinin yanı sıra, anlaşılır olmak, duygu ve düşüncelerini en kısa yoldan aktarmak, heyecanını yenmek, inandırıcı olmak ve beden dilini iyi kullanmak gibi konularda başarılı olmalarını da sağlamaktadır.

Konu ile ilgilenenlerin Başkanlığımıza bildirmeleri gerekmektedir.

Nail ÇELEBİ

TDPD Başkanı

Güzel Konuşmak mı istiyorsunuz? Anlaşılır olmak mı istiyorsunuz? Duygu ve Düşüncelerinizi en kısa yoldan dinleyenlere aktarmak mı istiyorsunuz? O zaman görüşelim … Çünkü Çağdaş olmanın yolu Güzel Konuşmaktan geçer.

Güzel konuşmak bir sanattır.
 

Günümüzde bu sanatın özellikle kariyer sahibi olabilmek için gün geçtikçe artan bir önemi bulunmaktadır.

Konuşma sanatını beceren kişilerin gerek iş gerekse özel hayatlarında daha fazla inisiyatif sahibi olabildiğini, bir şey gerçekleştirme güçlerinin ve sosyal ilişkilerde kendilerine olan güvenlerinin daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır.

Konuşma sanatı, kişilerin karar verme güçlerini geliştirerek onlara çok yönlülük ve takım çalışması gerçekleştirme yeteneği kazandırmaktadır.

Ayrıca, bu konuda alınan eğitim ile kişiler, çekingenliklerini üstlerinden atarak hitabet güçlerini geliştirmeyi, ses tonunu etkili kullanmayı, jest ve mimikleri yerli yerinde kullanmayı ve etkili konuşma tekniklerini de öğrenmektedirler.

AÇIKLAMA:

Kamera çekimi ile başladığımız, slayt ile verdiğimiz ve video görüntüleri ile pekiştirdiğimiz “ DİKSİYON VE ETKİLİ KONUŞMA  “ eğitiminin içeriği aşağıdadır.

ÜNİTE DAĞILIM TABLOSU

1.BÖLÜM: DİKSİYON(6 SAAT)

FONETİK,     Ses-Nefes teknikleri, doğru nefes alma, solumayı düzeltme, diyaframdan soluma, sesin nitelikleri, ses organları geliştirme, Dil, Dudak ve Çene tembelliğini giderme

TELAFFUZ, Anlaşılır ses çıkarabilmek. Harf ve kelime telaffuzları, Asalak harç ve kelimelerden kurtulma, konuşma da akıcılık, Boğumlanma (Ünlüler-Ünsüzler- Tekerlemelerle pekiştirme)

DİKSİYON,  Türkçemizin özellikleri (vurgu, tonlama, noktalama, ulama vb.)

1.BÖLÜM: TOPLUM ÖNÜNDE ETKİLİ KONUŞMA SANATI (6 SAAT)

ANLATIM     Duygu ve düşünceleri etkin ifade etme teknikleri,

KONUŞMA  – KONUŞMACI, Toplum önünde konuşma teknikleri, diyalog (canlandırma) inandırıcı konuşma, sunuş, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar, etkili ve akıcı konuşma, ilgiyi canlı Tutma

DİNLEME VE CESARETİ SANATI (Konuşma Heyecanını Yenme) çalışması.

1.BÖLÜM: ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ (6 SAAT)

İLETİŞİMİN ÖNEMİ , boyutları ve özellikleri, davranışlarımızı etkileyen etmenler, kişiliğin davranışlar ve  iletişimler üzerindeki etkisi ve farklı kişilik yapılarının iletişim biçimleri, iletişimin üç boyutu,​

BEDEN DİLİYLE verdiğimiz mesajlar , yüz ifadeleri, mimikler, gözler, jestler ve ayak hareketleri, duruş, oturuş biçimleri, alan kullanımı, dokunma, tokalaşma, kullanılan araçlar, bedenimizi yönetebilmek.

EĞİTİMİN TOPLAM SÜRESİ: 18 saat (3 gün) (hafta sonu olabilir)

KATILIMCI SAYISI: 10 – 15 KİŞİ

KATILIMCI KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ >>

BASKAN.jpg
bottom of page